ปัญหามีให้แก้ ไม่ใช่มีให้กอด

ปัญหามีให้แก้ ไม่ใช่มีให้กอด

ทุกสิ่งที่เราเผชิญเป็นสิ่งที่ดีด้วยการวางใจให้ถูก ซึ่งเรียกว่า โยนิโสมนสิการ คนที่วางใจ ไม่ถูกมักพบกับปัญหาเรื่อยไป ส่วนคนที่วางใจถูกมักเข้าใจว่านี้คือบทเรียนแห่งชีวิต แล้วไม่ เดือดร้อนกังวลใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น เพราะปัญหามีให้แก้ ไม่ใช่มีให้กอด